Praktijk info

Centrum voor Holistische Geneeskunst

Holistische Geneeskunst
Holisme gaat uit van de gedachte, dat alles één geheel is, dat alles met elkaar verbonden is. Holistische geneeskunst is geneeskunde gericht op het individu met oog voor alle aspecten van de mens: lichaam, ziel, geest, fysiek, emotioneel, energetisch, mentaal, etc. en gebruik makend van alle in aanmerking komende geneeswijzen.

Behandelwijzen
Holistische geneeskunst maakt gebruik van elke vorm van geneeskunde voor zover van toepassing op het ziektegeval. Hierbij wordt uitgegaan van reguliere diagnostiek met uitbreiding met z.g.n. alternatieve vormen van geneeskunde ofwel integrale geneeskunde.
Op de pagina behandelwijzen kunt u bekijken welke behandelmethodes gebruikt worden en wat de methodes inhouden.

B.R. de Klyn
Arts voor algemene geneeskunde, natuurgeneeskunde, en niet-toxische tumortherapie.

Binnen het Centrum voor Holistische Geneeskunst houdt de arts Bertil de Klyn zich bezig met de behandeling van (meestal chronische) zieken, die geen of onvoldoende resultaat hebben ondervonden bij de gangbare behandelingen of die zich primair aangetrokken voelen tot een natuurlijke wijze van behandelen.

De Friedhof 2
6955 BP Ellecom
Tel: 0313-414309
Fax: 0313-419171 B.R. de Klyn, arts
Website : www.cvhg.nl is lid van AVIG en KNMG
Email: info@cvhg.nl
BIG registratie nr 99022085801
AVIG lidnummer: 999
AGB-code: 84024170

praktijk
Scroll naar boven