Advies m.b.t. Coronavirus

CVHG Centrum voor Holistische Geneeskunst

In het Centrum voor Holistische Geneeskunst worden mensen met chronische ziekten behandeld met een natuurgeneeskundige benadering. De patiënten, die er behandeld worden, zijn mensen, die geen of onvoldoende resultaat hebben ondervonden bij de tevoren toegepaste regulier gebruikelijke behandelingen en mensen, die zich primair aangetrokken voelen tot een meer natuurlijke behandelwijze. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met een stoornis van het afweersysteem (zoals auto-immuunziekten en chronische vermoeidheid) en ook voor mensen met kanker, die hun immuunsysteem willen verbeteren als aanvulling op de reguliere behandelingen.

Bij elke ziekte is het van belang het afweersysteem te reguleren om tot echte genezing te komen. In de (holistische) praktijk wordt gebruik gemaakt van meerdere behandelwijzen (zie: behandelwijzen). Natuurgeneeskunde, niet-toxische tumortherapie (NTTT) en autovaccintherapie zijn de meest toegepaste methoden. Onder natuurgeneeskunde vallen terreingeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde.

Reguliere geneeskunde vormt altijd de basis voor de diagnose, de andere methoden worden toegepast om tot genezing te komen.

Er worden in de praktijk diverse laboratorium onderzoeken gedaan (zie: onderzoeken) en er wordt onderzoek aangevraagd bij algemene zowel als bij gespecialiseerde laboratoria. Er wordt in de regel contact gelegd met de huisarts en zo nodig met andere zorgverleners.

Het immuunsysteem

Door het immuunsysteem worden wij gezond gehouden. Het beschermt ons tegen infecties door micro-organismen en ook tegen verstoringen van binnen, zoals kanker en andere oorzaken van beschadigingen van de cellen. Bij kanker is altijd sprake van een verminderde werking van het immuunsysteem. Kleine kinderen hebben vaak een nog niet optimaal werkend immuunsysteem, waardoor bij intensieve blootstelling aan ziektekiemen, zoals op school, chronische verkoudheid en luchtwegproblemen kunnen ontstaan.

Bij sommige ziekten is het immuunsysteem zelf verstoord, zoals het geval is bij z.g.n. auto-immuunziekten, waarbij antistoffen tegen eigen weefsel gemaakt worden. Bij AIDS is het immuunsysteem ziek, doordat het virus (HIV) de immuuncellen aantast.

Bij chronische vermoeidheid (CVS of ME) is het immuunsysteem overbelast of incompetent. Bij chronische ziekte van Lyme en QVS kan het immuunsysteem de intracellulaire celwand deficiënte bacteriën niet aan (zie: autovaccintherapie). Bij allergie reageert het immuunsysteem overmatig op eiwitsubstanties, die de slijmvliezen zijn gepasseerd.

In het CVHG doen we onderzoeken om een indruk te krijgen van de kwaliteit van het immuunsysteem, zoals de bio-elektronische terrain analyse volgens Vincent (zie onderzoeken: BETA-Vincent). Hierbij worden bloed, speeksel en urine onderzocht. Het resultaat geeft een beeld van het terrein (interne milieu) en wordt o.a. weergegeven als immuuncompetentie in vergelijking met de leeftijdsnorm.
Verder kan het bloed bekeken worden d.m.v. een microscoop met een fase-contrast objectief, de z.g. levend-bloed analyse (zie onderzoeken: LBA). Hierbij wordt de kwaliteit van het bloed en in het bijzonder de uitvoerders van het immuunsysteem, de witte bloedlichaampjes of wel leukocyten, bestudeerd, en wordt een indruk verkregen van de belasting door onvoldoende uitscheiding van afvalstoffen.
Wij laten in een extern laboratorium onderzoek doen naar intracellulaire celwand-deficiënte bacteriën, de z.g.n. FISH-test, als voorbereiding op de autovaccintherapie.

Voor de versterking van het immuunsysteem (zoals bij kanker) wordt een natuurgeneeskundige- of NTTT-behandeling gegeven met voedingsadvies, voedingssupplementen en immuunstimulerende middelen als viscum album, GCMAF , paddenstoelextracten en fytotherapeutische middelen .(zie: behandelwijzen/NTTT/viscum album). Bekijk hier het .pdf-document: Enquete autovaccin rapportage

Heel vaak moet de darm in de behandeling betrokken worden door een voedingsaanpassing en herstel van de bacterieflora. Er kan hierbij ook gezocht worden naar voedingsintoleranties en darmverstoringen d.m.v. faecesanalyse en bloedonderzoek naar antistoffen tegen voeding. (zie onderzoeken: faecesanalyse, imupro). Een voedingsaanpassing kan dan de oplossing zijn voor veel klachten.

Bij chronische ziekten, die het gevolg zijn van een doorgemaakte infectieziekte, zoals ziekte van Lyme, Q-koorts, kinkhoest, ziekte van Pfeiffer, tuberculose, chlamydia, is autovaccin therapie (AVT) de behandeling bij uitstek (zie behandelwijzen/ autovaccintherapie).

For english: Click here

bdeklyn
Bertil de Klyn, Arts, is lid van
AVIG en KNMG . BIG registratie: 99022085801

Chirurgie en gynaecologie ged. 2 jaar
Huisarts geweest gedurende 15 jaar.
Praktijk voor natuurgeneeskunde en NTTT sinds 1990. Opgeleid in antroposofische geneeskunst, homeopathie, acupunctuur, orthopedische geneeskunde  en natuurgeneeskunde.
Actief in onderzoek sinds 2006.
knmgHubrehtse Reasearch Foundation

ANTTT