CVHG Centrum voor Holistische Geneeskunst

In het Centrum voor Holistische Geneeskunst worden mensen met chronische ziekten behandeld met een natuurgeneeskundige benadering. De patiënten, die er behandeld worden, zijn mensen, die geen of onvoldoende resultaat hebben ondervonden bij de tevoren toegepaste gangbare behandelingen en mensen, die zich primair aangetrokken voelen tot een meer natuurlijke behandelwijze. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met een stoornis van het afweersysteem (zoals auto-immuunziekten) en ook voor mensen met kanker, die iets willen toevoegen aan de reguliere behandelingen.

Bij alle behandelingen is het van belang het afweersysteem te reguleren om tot echte genezing te komen. In de (holistische) praktijk wordt gebruik gemaakt van meerdere behandelwijzen, zie: behandelwijzen. Natuurgeneeskunde en niet-toxische tumortherapie (NTTT) zijn de meest toegepaste methoden. Onder natuurgeneeskunde vallen terreingeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde.

Reguliere geneeskunde vormt altijd de basis voor de diagnose, natuurgeneeskunde wordt toegepast om tot genezing te komen.

Er worden in de praktijk diverse laboratorium onderzoeken gedaan (zie: onderzoeken) en er wordt onderzoek aangevraagd bij algemene zowel als bij gespecialiseerde laboratoria. Er wordt in de regel contact gelegd met de huisarts en zo nodig met andere zorgverleners.

Het immuunsysteem

Door het immuunsysteem worden wij gezond gehouden. Het beschermt ons tegen infecties door micro-organismen en ook tegen verstoringen van binnen, zoals kanker en andere oorzaken van beschadigingen van de cellen. Bij kanker is altijd sprake van een verminderde werking van het immuunsysteem. Kleine kinderen hebben vaak een nog niet optimaal werkend immuunsysteem, wat bij intensieve blootstelling aan ziektekiemen, zoals in een peuterspeelzaal, chronische verkoudheid en luchtwegproblemen ten gevolge kan hebben.

Bij sommige ziekten is het immuunsysteem zelf verstoord, zoals het geval is bij auto-immuunziekten, als sarcoidosis, reumatoïde artritis en diabetes, waarbij antistoffen tegen eigen weefsel gemaakt worden. Bij AIDS is het immuunsysteem ziek, doordat het virus (HIV) de immuuncellen aantast.
Bij chronische vermoeidheid (CVS of ME) is het immuunsysteem overbelast. Bij chronische ziekte van Lyme wordt het immuunsysteem overprikkeld door intracellulaire cystes. Bij allergie reageert het immuunsysteem overmatig op eiwitsubstanties, die de slijmvliezen passeren.

In het CVHG doen we onderzoeken om een indruk te krijgen van de kwaliteit van het immuunsysteem, zoals de bio-elektronische terrain analyse volgens Vincent (zie onderzoeken: BETA-Vincent). Hierbij worden bloed, speeksel en
urine onderzocht. Het resultaat geeft een beeld van het terrein (interne milieu) en wordt o.a. weergegeven als immuuncompetentie in vergelijking met de leeftijdsnorm.
Verder kan het bloed bekeken worden d.m.v. een microscoop met een fase-contrast objectief, de z.g. levend-bloed analyse (zie onderzoeken: LBA). Hierbij worden o.a. de cellen van het immuunsysteem, de witte bloedlichaampjes ofwel leukocyten, bestudeerd. Tevens kan hiermee de toxische belasting beoordeeld worden en een indruk verkregen worden van de vitaliteit.

Voor de versterking van het immuunsysteem (zoals bij kanker) wordt een natuurgeneeskundige- of NTTT-behandeling gegeven met dieet en immuunstimulerende middelen als viscum album , paddenstoelextracten en  fytotherapeutische middelen .(zie: behandelwijzen/NTTT/viscum album). Bij kleine kinderen moet vooral de darm in de behandeling betrokken worden door een voedingsaanpassing  en herstel van de bacterieflora.

Ook bij allergie wordt het evenwicht gezocht door de darm te behandelen, waar de meeste passage van vreemde eiwitten plaatsvindt. (zie onderzoeken: faecesanalyse, imupro). 

De behandeling wordt vaak begonnen met een detoxificatiekuur.

For english: Click here

bdeklyn
Bertil de Klyn, Arts, is lid van
AVIG en KNMG . BIG registratie: 99022085801

Chirurgie en gynaecologie ged. 2 jaar
Huisarts geweest gedurende 15 jaar.
Praktijk voor natuurgeneeskunde en NTTT sinds 1990. Opgeleid in antroposofische geneeskunst, homeopathie, acupunctuur, orthopedische geneeskunde  en natuurgeneeskunde.
Actief in onderzoek sinds 2006.
knmgHubrehtse Reasearch Foundation

ANTTT